Our Mission

GIÁ TRỊ CỐT LÕI – SỨ MỆNH – TẦM NHÌN

1. Giá trị cốt lõi:

Minh bạch, công bằng và dân chủ.
Không ngừng theo đuổi việc tự đánh giá và cải tiến.
Cam kết mạnh mẽ về trách nhiệm giải trình trong các dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Có trách nhiệm và tận tâm trong công việc hàng ngày.
Niềm tin mạnh mẽ vào giao dịch đôi bên cùng có lợi.

2. Nhiệm vụ:

Xây dựng một công ty hậu cần cung cấp các dịch vụ có giá trị gia tăng cao nhằm tạo ra lợi ích bền vững cho khách hàng, nhân viên và người sở hữu cổ phần.

3. Tầm nhìn:

Trở thành một trong những công ty logistics hàng đầu Việt Nam thông qua việc cung cấp cho khách hàng những dịch vụ giá trị gia tăng vượt trội, đồng thời nỗ lực duy trì tốc độ cao và sự nhanh nhạy để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

our mission